Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
29.12.2022
Kde mě potkáte se stánkem
20. 5. 2023 - Bellydance Evolution, Divadlo U Hasičů Praha ...můžete zde vyzkoušet cokoli z mého sortimentu, objednat kostým nebo se jen tak potkat ... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Chcete vidět nové kolekce, akce a speciální nabídky dřív než všichni ostatní?

Přihlaste se do newsletteru a budete o krok napřed. A pokud změníte názor, můžete se kdykoli odhlásit. 

 1. Úvod
 2. Reklamační řád
Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Renata Vejlupková, internetová adresa www.renatafashion.cz, IČ 05329736, se sídlem Lidická 63/21, 434 01  Most (dále „prodávající“).

 1. ZÁRUKA ZA JAKOST

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
   1. Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce.
   2. Se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
   3. Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
   4. Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
   5. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
   6. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
 2. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
  2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho sídle Lidická 63/21, Most.
  3. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném daňovém dokladu. Tou osobou je Renata Vejlupková.
  4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě, resp. fyzického převzetí (pokud se tato data liší) daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, pokud na tuto vadu byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
 3. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku na jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
  2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo záručním listě či jiném takovém dokumentu.
  3. Záruční lhůta činí pro nové zboží 24 měsíců.
  4. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví.
  5. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.
  6. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejdéle do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
  7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  8. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
 4. VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

  1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
   1. Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
   2. Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.
   3. Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.
   4. Mechanické poškození zboží.
   5. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
   6. Provedením nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů.
   7. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno.
   8. Poškození v důsledku vyšší moci.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle § 14 zákona. Č 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 1. ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2020.

 

 

Chcete vidět nové kolekce, akce a speciální nabídky dřív než všichni ostatní?
Přihlaste se do newsletteru a budete o krok napřed. A pokud změníte názor, můžete se kdykoli odhlásit. 
© 2020 Renata Vejlupková, all rights reserved.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz